Ontbijtseminarie: Nieuwe wetgeving op extra-contractuele aansprakelijkheid – gevolgen voor de cijferberoeper

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Begin februari werd het wetsvoorstel houdende boek 6 van het Burgerlijk Wetboek: “buitencontractuele aansprakelijkheid” goedgekeurd en aangenomen. Een belangrijke wijziging (zo niet de belangrijkste) betreft de afschaffing van het principe van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Uitgangspunt was lange tijd dat wanneer een opdrachtgever beroep deed op een hulppersoon of ‘uitvoeringsagent’ voor de uitvoering […]