Over LVEB

Onze missie

Verenigen.
Behartigen.
Kennis delen.

In februari 1966 opgericht als vzw heeft de beroepsvereniging reeds meer dan 55 jaar beroepservaring. Bij de meeste bedrijven en instellingen zijn wij gekend via onze deelname aan voordrachten en seminaries.

De vereniging heeft tot doel de belangen van haar leden te behartigen en de wijze van uitoefening van economische (zoals o.m. de boekhoudkundige en fiscale beroepen van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent en fiscalist), juridische en overige aanverwante beroepen te bevorderen.

Zij beoogt dit doel o.m. te bereiken door:

  • het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de leden;
  • het bevorderen van opleidingen die aanleiding geven tot het bekomen van de hoedanigheid van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, fiscalist alsmede overige bij wet gereglementeerde economische beroepen;
  • het (mede-) organiseren van seminaries in het kader van de verplichte beroepsvorming voor economische, juridische en aanverwante beroepsoefenaars.

Om haar doel, zoals hoger vermeld omschreven, te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en/of dit doel kunnen bevorderen.

Zo kan de vereniging haar leden vertegenwoordigen bij de respectievelijke beroepsinstituten (zoals o.m. het ITAA en het IBR) van de bij wet gereglementeerde beroepen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Bestuur

Wie is wie?

Johan De Coster

Johan De Coster

Voorzitter

ITAA: 10.285.333 – Gecertificeerd Accountant
IBR: A01815 – Bedrijfsrevisor
Van Havermaet Bedrijfsrevisoren
johan.decoster@vanhavermaet.be
johan.decoster@lvebvzw.be

Leon Kerfs

Leon Kerfs

Ondervoorzitter

Gert Carmans


Gert Carmans


Penningmeester

ITAA: 10.169.640 – Gecertificeerd (fiscaal) Accountant
Carmans Accountants
gert@carmansaccountants.be
0476 47 42 75

Johan Mooren

Johan Mooren

Secretaris

ITAA: 10.909.264 – Gecertificeerd (Fiscaal) Accountant
SBB Accountants & Adviseurs
johan.mooren@sbb.be
0485 69 85 71

Eddy Valee

Eddy Valee

Raadslid

ITAA: 11.225.829 – (Intern) Accountant
DFW Accountants
eddy.valee@dfw-accountants.be
0475 82 60 15

Tom Verhuizen

Tom Verhuizen

Raadslid

ITAA: 114.433.367 – Gecertificeerd (fiscaal) Accountant
Pro Finance Solutions
tom.verhuizen@gmail.com
0494 88 63 05

Dennis Doulgeris

Dennis Doulgeris

Raadslid

ITAA: 11.856.430 – Stagiair (Fiscaal) Accountant
DGS Consult
dennis.d@dgs-consult.be
0497 65 72 24

Luc Sterkens

Luc Sterkens

Raadslid

ITAA: 11.154.188 – Gecertificeerd Accountant
Fiscalica
luc.sterkens@telenet.be
0496 28 21 11

Toon Vanderbeuken

Toon Vanderbeuken

Raadslid

ITAA: 11.368.093 – (Intern) Fiscaal Accountant
Vanhan
toon@vanhan.be
0477 30 35 08

Ömer Demir

Ömer Demir

Raadslid

ITAA: 10.402.440 – Intern Accountant
Demark Accountants
omer@demarkaccountants.be
0472 99 31 36

Veronique Delille

Veronique Delille

Raadslid

Ann Vranken

Ann Vranken

Raadslid

Jurgen Wilmans

Jurgen Wilmans

Raadslid

ITAA: 11.499.449 – Gecertificeerd Accountant
Digital Accountant
jurgen.wilmans@moore.be
0498 29 95 49

Claudia Erna

Claudia Erna

Secretariaat