Ontbijtseminarie: wat is nieuw op fiscaal vlak in 2024

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud De eindejaarswetgeving heeft toch weer heel wat nieuwe wetgeving opgeleverd. In dit seminarie bespreken we alle nieuwigheden met betrekking tot de inkomstenbelastingen en indirecte belasting (met uitzondering van de […]

GDPR praktisch bekeken

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud De GDPR is intussen enkele jaren in werking. Voor velen blijft het echter onduidelijk hoe de wetgeving concreet moet worden geïmplementeerd. Aan de hand van voorbeelden maakt Stijn Tutenel […]

Actua sessie

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Ook dit academiejaar organiseren wij een aantal actuasessies. Zo verneemt u op regelmatige basis de meest recente ontwikkelingen die nuttig zijn voor uw dagelijkse praktijk.  Adviezen CBN, vennootschapsrecht, fiscale […]

Updating boekhoudrecht

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Jan Verhoeye inventariseert en analyseert de ontwikkelingen in de wetgeving en in de rechtspraak van het afgelopen jaar 2023. Hij heeft daarbij ook aandacht voor mogelijke nieuwe initiatieven van de […]

Updating vennootschapsbelasting

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Tijdens deze uiteenzetting staat Yves Verdingh uitgebreid stil bij de belangrijkste wijzigingen en evoluties op het gebied van vennootschapsbelasting. Hij licht relevante wetswijzigingen, rechtspraak, administratieve circulaires en rulings toe […]

Updating vennootschapsrecht

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 mei 2019, heeft het Belgische vennootschapslandschap een significante transformatie ondergaan. Dit seminarie richt zich op de […]

Updating personenbelasting – deel 1

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud In deze updating staat de nieuwe aangifte in de personenbelasting 2024 centraal. Naast een overzicht van de wijzigingen in de belastingaangifte, anticipeert de spreker ook op de PB-maatregelen die […]

Updating personenbelasting – deel 2

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud In deze updating staat de nieuwe aangifte in de personenbelasting 2024 centraal. Naast een overzicht van de wijzigingen in de belastingaangifte, anticipeert de spreker ook op de PB-maatregelen die […]

Updating btw

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud De btw-materie blijft onderhevig aan continue aanpassingen. Niet alleen wetswijzigingen, maar ook bijsturingen van administratieve standpunten en nieuwe inzichten in de rechtsleer zorgen ervoor dat het opvolgen van deze […]

Practicum personenbelasting

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Dit practicum is een follow-up bij de updating personenbelasting. Aan de hand van diverse cases en berekeningsvoorbeelden worden nieuwe PB-materies voor aanslagjaar 2024 en later uitgediept en geïllustreerd: aangifte […]

Practicum vennootschapsbelasting

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Tijdens deze sessie vertrekken de sprekers van een concrete casus. Daarin zijn tal van voorbeelden en oefeningen verwerkt om u op een praktijkgerichte manier door de aangifte vennootschapsbelasting voor […]

Practicum btw

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud In dit btw-practicum worden enkele onderwerpen uit de btw-update vanuit een praktische benadering uitgebreid behandeld. Dit doet de spreker aan de hand van voorbeelden en praktijkgevallen. De concrete inhoud […]