Aanvraag lidmaatschap student

Vul ajb het formulier in. Wij beoordelen je aanvraag zo snel mogelijk.

Opgelet: Hou je diploma’s bij de hand. We kunnen geen aanvragen beoordelen indien deze niet zijn bijgevoegd. Indien je nog geen diploma’s hebt, dien je de studie-informatie zo volledig mogelijk in te vullen.

Persoonlijke gegevens

Selecteer bestandenGeen bestanden geselecteerdToegestane bestandstypes: jpg, jpeg, jpe, png, js. Max. bestandsgrootte: 1 MB

Contactinformatie

Opleiding

Geef hieronder je studie informatie op. LET OP: Enkel inschrijvingen waarbij de diploma's zijn toegevoegd, kunnen wij aanvaarden!

HEB JE NOG GEEN DIPLOMA'S: vul dan uitvoerig de beschrijving in bij "afdeling" bij de studies.

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Selecteer bestandenGeen bestanden geselecteerdToegestane bestandstypes: jpg, jpeg, jpe, png, js. Max. bestandsgrootte: 1 MB

Lidmaatschap

Motivatie van je aanvraag

Hoe ben je in contact gekomen met het LVEB?

Bevestiging

Ik bevestig hierbij dat de inlichtingen, die ik ter staving van deze aanvraag aanhaal, echt en volledig zijn en ik verbind mij ertoe op eenvoudig verzoek, de desbetreffende bewijzen voor te leggen. Tevens verklaar ik op erewoord dat er geen tuchtonderzoek of enige andere sanctionering tegen mij lopende is, noch vanuit enig in punt 2 vermeld beroepsinstituut noch vanuit enige andere instantie of organisatie. Ik verbind mij er toe door middel van de ondertekening van huidig aanvraagformulier geen publiciteit te zullen voeren, onder welke vorm ook tenzij wettelijk en/of deontologisch toegelaten.

Ik verbind mij er eveneens toe geen cliënten van werkende leden resp. toegetreden leden te zullen aanvaarden zonder voorafgaandelijk geïnformeerd te hebben naar de gebeurlijke bezwaren van deze laatste.

Ik heb tevens kennis genomen van de statuten en van het intern reglement.

6 + 10 =