Aanvraag individueel lidmaatschap

Vul ajb het formulier volledig en en laadt de gevraagde documenten op. Hou je identiteitskaart en diploma’s bij de hand. De aanvraag kan enkel beoordeeld worden nadat we alle gevraagde informatie hebben ontvangen.

Persoonlijke gegevens

Selecteer bestandenGeen bestanden geselecteerdToegestane bestandstypes: jpg, jpeg, jpe, png, js. Max. bestandsgrootte: 1 MB

Contactinformatie

Professionele gegevens

Gevraagde categorie lidmaatschap

Lidmaatschap (Zie de Statuten voor uitleg: werkend lid (art.6) en toegetreden lid (art.7).

Hoe ben je in contact gekomen met LVEB?

Beroepsinstituten

Vul ajb de gevraagde informatie in voor de instituten waarbij je bent aangesloten.

IBR

ITAA

Opleiding en loopbaan

Vul de gegevens in van uw laatste/huidige werkgever of werkzaamheid.

Diploma's en referenties

Selecteer bestandenGeen bestanden geselecteerdToegestane bestandstypes: jpg, jpeg, jpe, png, js. Max. bestandsgrootte: 1 MB

Bevestiging

Ik bevestig hierbij dat de inlichtingen, die ik ter staving van deze aanvraag aanhaal, echt en volledig zijn en ik verbind mij ertoe op eenvoudig verzoek, de desbetreffende bewijzen voor te leggen. Tevens verklaar ik op erewoord dat er geen tuchtonderzoek of enige andere sanctionering tegen mij lopende is, noch vanuit enig in punt 2 vermeld beroepsinstituut noch vanuit enige andere instantie of organisatie. Ik verbind mij er toe door middel van de ondertekening van huidig aanvraagformulier geen publiciteit te zullen voeren, onder welke vorm ook tenzij wettelijk en/of deontologisch toegelaten.

Ik verbind mij er eveneens toe geen cliënten van werkende leden resp. toegetreden leden te zullen aanvaarden zonder voorafgaandelijk geïnformeerd te hebben naar de gebeurlijke bezwaren van deze laatste.

Ik heb tevens kennis genomen van de statuten en van het intern reglement.

13 + 9 =