GDPR praktisch bekeken

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud De GDPR is intussen enkele jaren in werking. Voor velen blijft het echter onduidelijk hoe de wetgeving concreet moet worden geïmplementeerd. Aan de hand van voorbeelden maakt Stijn Tutenel u wegwijs in de diverse verplichtingen inzake de bescherming van de persoonsgegevens binnen uw accountantskantoor. Hij beantwoordt daarbij deze vragen:  Hoe moet u omgaan om […]

Actua sessie

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Ook dit academiejaar organiseren wij een aantal actuasessies. Zo verneemt u op regelmatige basis de meest recente ontwikkelingen die nuttig zijn voor uw dagelijkse praktijk.  Adviezen CBN, vennootschapsrecht, fiscale rechtspraak, deontologie, sociale wetgeving en btw komen zeker aan bod. Ook nieuws over het ITAA (bv. de stage) of over andere domeinen waarmee wij als […]

Updating boekhoudrecht

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Jan Verhoeye inventariseert en analyseert de ontwikkelingen in de wetgeving en in de rechtspraak van het afgelopen jaar 2023. Hij heeft daarbij ook aandacht voor mogelijke nieuwe initiatieven van de Europese Commissie en de Europese Raad, omdat die een steeds grotere invloed hebben op de Belgische regelgeving. Naast de wijzigingen aan de regelgeving inzake boekhoud- […]

Updating vennootschapsbelasting

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Tijdens deze uiteenzetting staat Yves Verdingh uitgebreid stil bij de belangrijkste wijzigingen en evoluties op het gebied van vennootschapsbelasting. Hij licht relevante wetswijzigingen, rechtspraak, administratieve circulaires en rulings toe aan de hand van praktijkvoorbeelden. Inschrijven kan tot en met: dinsdag 12 maart 2024 (23:59) Kosteloos annuleren kan tot en met: dinsdag 12 maart 2024 […]

Updating vennootschapsrecht

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 mei 2019, heeft het Belgische vennootschapslandschap een significante transformatie ondergaan. Dit seminarie richt zich op de uitwerking van deze veranderingen, de belangrijkste rechtspraak die hieruit is voortgevloeid, en de praktische implicaties in de praktijk. Bovendien staan de sprekers ook stil bij […]

Updating personenbelasting – deel 1

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud In deze updating staat de nieuwe aangifte in de personenbelasting 2024 centraal. Naast een overzicht van de wijzigingen in de belastingaangifte, anticipeert de spreker ook op de PB-maatregelen die los staan van de aangifte of die vanaf aanslagjaar 2025 zullen gelden. Onder meer volgende PB-maatregelen en wijzigingen komen aan bod: wettelijke verankering van de […]

Updating personenbelasting – deel 2

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud In deze updating staat de nieuwe aangifte in de personenbelasting 2024 centraal. Naast een overzicht van de wijzigingen in de belastingaangifte, anticipeert de spreker ook op de PB-maatregelen die los staan van de aangifte of die vanaf aanslagjaar 2025 zullen gelden. Onder meer volgende PB-maatregelen en wijzigingen komen aan bod: wettelijke verankering van de […]

Festival van de Accountant 2024

Thor Central André Dumontlaan 67, Genk, België

  Op 3 mei 2024 is het opnieuw zover! Het Festival van de Accountant, dat is netwerken, bijleren en feesten. Dit jaar in het Thor Park in Genk. Jij komt toch ook? Programma 13u                                         Ontvangst en […]

Updating btw

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud De btw-materie blijft onderhevig aan continue aanpassingen. Niet alleen wetswijzigingen, maar ook bijsturingen van administratieve standpunten en nieuwe inzichten in de rechtsleer zorgen ervoor dat het opvolgen van deze materie een zeer tijdrovende bezigheid is. Het is dan ook niet evident om bij te blijven met al deze ontwikkelingen. Maar dat is buiten deze […]

Practicum personenbelasting

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Dit practicum is een follow-up bij de updating personenbelasting. Aan de hand van diverse cases en berekeningsvoorbeelden worden nieuwe PB-materies voor aanslagjaar 2024 en later uitgediept en geïllustreerd: aangifte en belastingberekening buitenlands vastgoed, belastbaar voordeel en kosten bedrijfswagen… Zoals ieder jaar is er ook dit jaar aandacht voor de nog steeds complexe materie van […]

Practicum vennootschapsbelasting

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Tijdens deze sessie vertrekken de sprekers van een concrete casus. Daarin zijn tal van voorbeelden en oefeningen verwerkt om u op een praktijkgerichte manier door de aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2024 te loodsen. Daarbij wordt de nodige aandacht besteed aan de link tussen de boekhouding en de aangifte.  De theorie vertalen naar de aangiftepraktijk, […]

Practicum btw

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud In dit btw-practicum worden enkele onderwerpen uit de btw-update vanuit een praktische benadering uitgebreid behandeld. Dit doet de spreker aan de hand van voorbeelden en praktijkgevallen. De concrete inhoud van het programma wordt bepaald op basis van de fiscale actualiteit. Inschrijven kan tot en met: dinsdag 21 mei 2024 (23:59) Kosteloos annuleren kan tot […]