Moeilijke en speciale boekingen: hoe correct verwerken

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Er zijn een aantal boekingen die in de dagelijkse praktijk dikwijls aanleiding geven tot vraagtekens of fouten:   Kapitaalboekingen in het kader van omzetting statuten volgens nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hoe de fiscale consolidatie (de groepsbijdrage) verwerken? Op welke rekeningen worden onroerende goederen geboekt? Hoe een vruchtgebruik correct verwerken in de boekhouding? […]

Interne procedures, AWW, kantoororganisatie, handleiding en formulieren

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud De antiwitwaswetgeving (AWW) is zeer ingrijpend voor uw dagelijkse werking! Ze heeft een enorme invloed op uw kantoororganisatie en uw relatie met uw cliënt. De AWW-wetgeving verplicht u immers om interne gedragslijnen en procedures op te stellen. Verder moet u ook interne verantwoordelijken aanduiden en uw personeel permanent opleiden. Om u te helpen bij […]

Hoe het eigen vermogen van uw onderneming optimaal uitkeren

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud De winsten van een vennootschap komen in eerste instantie het vennootschapsvermogen ten goede. Ook de aandeelhouder wil evenwel niet met lege handen achterblijven, maar wordt geconfronteerd met een belastingdruk van 30% op de uitkering van dividenden. De wetgever heeft in diverse regimes voorzien om deze belastingdruk te verlagen. Deze regimes zijn, ook recentelijk nog, […]

Actualiteitsseminarie

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud We leggen alvast enkele data vast voor seminaries die zullen inspelen op nieuwigheden en de actualiteit. De thema’s zijn op dit moment uiteraard nog niet gekend maar worden tijdig meegedeeld. Deze opleiding wordt hybride aangeboden, d.w.z. 'on campus' of via 'livestream'. Inschrijven kan tot en met: maandag 2 oktober 2023 (23:59) Kosteloos annuleren kan […]

Auteursrechten: wat is er precies gewijzigd?

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Vergoedingen voor auteursrechten maken vaak onderdeel uit van het verloningspakket omdat ze fiscaal gunstig zijn. Op 1 januari 2023 trad de nieuwe auteursrechtenregeling in werking. De regels zijn gewijzigd, het toepassingsgebied is in belangrijke mate ingeperkt en er zijn nieuwe begrenzingen van toepassing. De wet voorziet in een overgangsregeling van één jaar. Peter Van […]

Digitale transformatie als groeimotor: Metaverse, Web3 en AI

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud De snelheid waarmee alles verandert neemt alleen maar toe. Technologieën zoals Metaverse, Web3 en AI zijn meer dan trendy woorden. Ze worden vandaag al volop ingezet om meerwaarde te creëren. In deze sessie leert u van Tom Hermans niet alleen wat Metaverse, Web3 en AI inhouden, maar krijgt u ook het belang van hun […]

De nieuwe berekening van de 80%-regel: hoe zit dat nu?

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Zelfstandigen rekenen niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er een aantal opties om aanvullend aan pensioensparen te doen. Het aanvullend pensioenkapitaal dat een zelfstandige opbouwt binnen een IPT-verzekering, mag echter niet meer bedragen dan 80% van het normale bruto jaarloon van het laatste jaar. Bij de bepaling van dit maximumbedrag, wordt ook […]

Conflicten in vennootschappen

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Conflicten in vennootschappen kunnen diverse vormen aannemen en kunnen zich afspelen op verschillende niveau’s. Zo kan het conflict zich voordoen tussen de aandeelhouders of de bestuurders onderling, of kan er een onenigheid bestaan tussen de aandeelhouders en de bestuurder(s) van de vennootschap. Om hieraan tegemoet te komen, zijn verschillende technieken en actiemiddelen voorzien in […]

Digitale transformatie als groeimotor: AI-evoluties en toepassingen

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud AI is niet langer een concept van de toekomst, maar een realiteit die onze wereld nu al vormgeeft. In dit seminarie krijgt u een grondige introductie tot de wereld van AI, met een specifieke focus op de krachtige taalverwerkingssoftware ChatGPT. Brent Swinnen legt eerst uit wat AI is en hoe het werkt. Nadien licht […]

Financieel plan en budgettering

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Tijdens de oprichting van een vennootschap wordt u sinds het nieuwe WVV geconfronteerd met de vereiste van een strenger financieel plan. In dit seminarie biedt Patrick Huybrechts u een concrete handleiding:  Hoe een financieel plan opmaken bij oprichting dat rekening houdt met de wettelijke minimum inhoud vervat in art 5:4 WVV? Hoe de behoefte […]

U beschermt uw vastgoed toch ook?

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Zowel particulieren als vennootschappen worden dagelijks geconfronteerd met risico’s die zware financiële gevolgen kunnen hebben voor de onderneming en haar activiteiten. Zeker in een periode van economische instabiliteit kan het daarom van belang zijn om het vastgoedvermogen zoveel mogelijk ‘risicovrij’ te maken. Tijdens dit seminarie wordt onderzocht op welke fiscaal-vriendelijke wijze u vastgoed kan […]

Knelpunten in het WVV

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud De toepassing van het nieuwe wetboek van vennootschappen brengt heel wat uitdagingen met zich mee. De praktijk heeft intussen geleerd dat niet alle regels misschien even vlot kunnen worden toegepast. In dit seminarie worden de belangrijkste knelpunten toegelicht. Deze opleiding wordt hybride aangeboden, d.w.z. 'on campus' of via 'livestream'. Inschrijven kan tot en met: […]