Zelfleiderschap voor accountants (2 sessies)

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Zelfleiderschap is de mate waarin u verbinding kunt leggen tussen uzelf, uw team en de organisatie waarvoor u werkt om zo te weten wie u bent, wat u wilt, en hoe u dit kunt bereiken.  In onze hectische job van accountant groeit de behoefte aan controle en balans. Deadlines volgen elkaar zo verschrikkelijk snel […]

Aansprakelijkheid van de accountant en beroepsgeheim

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Ook in de advieswereld komen aansprakelijkheidsvorderingen steeds frequenter voor. De afgelopen jaren legt de overheid steeds meer taken op aan de economische beroepsbeoefenaars, taken die in sommige gevallen ook hun aansprakelijkheid in het gedrang kunnen brengen. Heeft de economische beroepsbeoefenaar een resultaats- of een middelenverbintenis ten aanzien van zijn klant? In dit seminarie wordt […]

GDPR praktisch bekeken

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud De GDPR is intussen enkele jaren in werking. Voor velen blijft het echter onduidelijk hoe de wetgeving concreet moet worden geïmplementeerd. Aan de hand van voorbeelden maakt Stijn Tutenel u wegwijs in de diverse verplichtingen inzake de bescherming van de persoonsgegevens binnen uw accountantskantoor. Hij beantwoordt daarbij deze vragen:  Hoe moet u omgaan om […]

Actua sessie

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Ook dit academiejaar organiseren wij een aantal actuasessies. Zo verneemt u op regelmatige basis de meest recente ontwikkelingen die nuttig zijn voor uw dagelijkse praktijk.  Adviezen CBN, vennootschapsrecht, fiscale rechtspraak, deontologie, sociale wetgeving en btw komen zeker aan bod. Ook nieuws over het ITAA (bv. de stage) of over andere domeinen waarmee wij als […]

Actua sessie

PXL Congres Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt, België

Inhoud Ook dit academiejaar organiseren wij een aantal actuasessies. Zo verneemt u op regelmatige basis de meest recente ontwikkelingen die nuttig zijn voor uw dagelijkse praktijk.  Adviezen CBN, vennootschapsrecht, fiscale rechtspraak, deontologie, sociale wetgeving en btw komen zeker aan bod. Ook nieuws over het ITAA (bv. de stage) of over andere domeinen waarmee wij als […]